Giớ thiệu về xã Vĩnh Thành

Xã Vĩnh Thành phía  Nam giáp sông Bến Hải có cây cầu Hiền Lương nơi xưa kia là giới tuyến tạm thời của hai miền Nam-Bắc Việt Nam. Xã Vĩnh Thành có 5 thôn: Hiền Lương, Liêm Công Phường, Liêm Công Tây, Liêm Công Đông, Tân Trại. Là một xã có đặc thù tương đối điển hình của huyện Vĩnh Linh: có sông, có đồng ruộng, có vùng đồi đất đỏ bazan rất thuận lợi cho trồng cây công nghiệp như hồ tiêucao su v.v.., có những di tích có tên như cầu Hiền Lương. Đường giao thông của Vĩnh Thành cũng thuận tiện: có quốc lộ 1A, có đường 70 về Cửa Tùng...  

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Thành