Gương điển hình

Vĩnh Thành: Áp dụng thành công mô hình nuôi cá lốc đồng


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/06/2019 1:14:31 CH

Thực hiện cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh về việc vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế, từ tháng 7/2018, xã Vĩnh Thành đã triển khai mô hình nuôi cá lốc đồng và bước đầu mang lại kết quả khả quan.

Mô hình được triển khai thực hiện tại hộ gia đình anh Lê Công Nghĩa ở thôn Hiền Lương với 12 bể, tổng diện tích 660m2. Tổng kinh phí đầu tư cho mô hình 800 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của gia đình anh Nghĩa và nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại.

Lứa đầu tiên với 4 vạn con giống vào 5 bể, sau 6 tháng thả nuôi, gia đình anh Lê Công Nghĩa đã thu về 5 tấn cá, với giá bán 50.000 đồng/kg, gia đình anh Nghĩa thu được 250 triệu đồng. Sau khi trừ đi chi phí giống, thức ăn, điện nước… gia đình anh lãi ròng 80 triệu đồng.

 Hiện tại gia đình anh Nghĩa tiếp tục thả nuôi thêm lứa thứ 2 cho các bể còn lại với 6 vạn con cá giống và cá đang trong thời kỳ phát triển ổn định. Ước tính sản lượng bình quân nuôi các lứa trong năm khoảng 12 tấn cá/năm.

Bên cạnh thực hiện mô hình trên, anh Nghĩa đề xuất các cấp chính quyền cần quan tâm hỗ trợ thực hiện vay vốn giải quyết việc làm, vốn vay ưu đãi để gia đình giảm được một phần chi phí cũng như nâng cao hiệu quả trong quá trình phát triển sản xuất. Với những tín hiệu khả quan từ mô hình nuôi cá lốc trên địa bàn, xã Vĩnh Thành chỉ đạo Hội Nông dân tiến hành các thủ tục để thành lập tổ hợp tác nuôi cá lốc nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phầm, góp phần thực hiện hiệu quả các mô hình chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho nông dân.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Thành