Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Thành: Hoàn thành việc thu hồi vốn nâng cao thu nhập năm thứ nhất Chương trình “Hạnh phúc Quảng Trị”


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 08/11/2019 9:29:58 SA

Sau 5 năm triển khai thực hiện, mô hình thí điểm phát triển nông thôn mới (Saemaul Undong) của Hàn Quốc tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh thuộc Chương trình “Hạnh phúc Quảng Trị” đã cơ bản hoàn thành. Trong năm 2019, xã Vĩnh Thành hoàn thành việc thu hồi vốn nâng cao thu nhập năm thứ nhất của chương trình với 6 nhóm nộp vào Ngân hàng Chính sách số tiền gần 2,5 tỉ đồng.

 

 

“Hạnh phúc Quảng Trị” là chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc có tổng số vốn đầu tư 11,67 triệu USD. Trong đó Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - KOICA viện trợ không hoàn lại 9,67 triệu USD. Chương trình thực hiện từ năm 2014- 2017, triển khai thí điểm tại 7 xã của tỉnh Quảng Trị và được xây dựng dựa trên cơ sở kinh nghiệm thành công của mô hình phát triển NTM (Samuel Undong) Hàn Quốc.

 

Theo đó, tại 7 địa phương này, chương trình hỗ trợ phát triển NTM; nâng cao năng lực địa phương trong đào tạo nghề nông nghiệp và các dịch vụ y tế; tăng cường năng lực ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu; đào tạo nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ, chính quyền địa phương hướng đến mục tiêu dài hạn nhằm hỗ trợ giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

 

Tại xã Vĩnh Thành, Chương trình "Hạnh phúc Quảng Trị" đã được triển khai thành công, góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề cơ bản trong xây dựng NTM của địa phương. Người dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM; chủ động triển khai thực hiện, phát huy, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế mới mang lại giá trị kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập. Tỉ lệ hộ nghèo toàn xã hiện chỉ chiếm 2,5%; hộ cận nghèo 1,64%, giảm 2,16% so với năm 2015. Xã về đích NTM vào năm 2016, đang phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Thành