Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Thành phát động chỉnh trang nông thôn mới


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/06/2019 1:06:28 CH

Ngày 23/8/2018, xã Vĩnh Thành (Vĩnh Linh) đã tổ chức Lễ phát động chỉnh trang nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

 

Xã Vĩnh Thành được công nhận đạt xã nông thôn mới vào năm 2015. Xác định rõ tầm quan trọng của việc duy trì, cũng cố các tiêu chí đạt chuẩn và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Vĩnh Thành đã phát động phong trào toàn dân tham gia chỉnh trang nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Trong đó tập trung vào các nội dung: tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động do Ban Chỉ đạo NTM phát động; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững; quản lý, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt, nâng cấp, bảo dưỡng tốt các công trình đã được xây dựng, tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” kết hợp  với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tại lễ phát động, đại diện 5/5 thôn xã Vĩnh Thành đã tiến hành kí cam kết tham gia tích cực vào các hoạt động chỉnh trang nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, phấn đấu đưa xã Vĩnh Thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân xã Vĩnh Thành đã ra quân tổ chức các phần việc chỉnh trang nông thôn, như: phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm; tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng, chăm sóc đường hoa yêu thương; trồng cây xanh, đường cây bóng mát ở các khu dân cư…

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Thành