Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Thành: Thường trực Đảng ủy đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Nông dân


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 11/06/2019 1:07:32 CH

Nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân mà đặc biệt  lực lượng hội viên nông dân trong xây dựng NTM, ngày 12/9/2018, Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thành đã tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội của xã 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Vĩnh Thành đã nêu ra nhiều ý kiến, nội dung đề xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tại địa phương. Trong đó, tập trung vào các vấn đề, như: Cần có thêm nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ người nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, liên kết bao tiêu sản phẩm trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện, tổ chức các đợt tham quan học tập mô hình phát triển kinh tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm tìm kiếm, áp dụng các mô hình phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; khuyến khích, nhân rộng các mô hình kinh tế có tính bền vững, nhất là các mô hình ứng dụng công nghệ cao để thay thế cho những loại cây, con kém hiệu quả; phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng nông dân trong quá trình xây dựng NTM...

Tại buổi đối thoại, Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thành, đại diện Hội Nông dân huyện, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các nội dung mà cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến. Thông qua cuộc đối thoại, Đảng ủy xã Vĩnh Thành kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để từng bước tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, tổ chức sản xuất của cán bộ, hội viên Hội Nông dân. Từ đó có cơ sở hoạch định, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, sát đúng để tích cực hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh, làm cho phong trào phát triển kinh tế thực sự trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân, phấn đấu đưa Vĩnh Thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Thành