Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã

GM tham dự kỳ họp thứ 9

V/v xin hỗ trợ nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc sau thu hồi

V/v xin hạ cao độ ruộng cải tạo mặt bằng đất trồng lúa của các hộ gia đình cá nhân

Tin đã đưa
Trang:
   

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Thành